Kontakt

iTicket Adriatic d.o.o.
Terazije 12
11000 Beograd, Srbija
PIB: 109561710
Matični broj: 21202444
Šifra delatnosti: 74840

Korisnički servis:
Telefon: + 381 11 3675 162
E-mail: [email protected]